Isamaa eesti keele kaitse plaan näeb ette Tallinna haridusameti kujundamist haridus- ja keeleametiks ning abilinnapea kohta, kelle ülesandeks on ettenähtud plaan ellu viia. Selleks abilinnapea kandidaadiks on keeleteadlane ja endine keeleameti juht Mart Rannut.

Uuel nädalal esitab erakond Tallinna volikogu menetlusse eesti keele kaitse plaani. See plaan näeb ette eestikeelse hariduse sisseseadmise ning eesti keele arengu ja keeleseaduse nõuete täitmise Tallinnas.

Reinsalu väitel on Isamaal pakkuda selge visioon, kuidas tagada, et Tallinn oleks eestikeelne ja eestimeelne linn. „Meie poolt välja pakutud meetmed ja sammud ei puuduta ainuüksi haridusvaldkonda, vaid tervet linnaruumi. Selleks oleme kokku kutsunud eraldi Tallinna eesti keele kaitse ja arengu nõukogu, kuhu kuuluvad Mart Rannut, Mihkel Mutt, Tunne Kelam, Sigrid Nuutre, Andres Langemets, Peep Lassmann, Lauri Vahtre ja Mihhail Lotman,” ütles Reinsalu.

Tema hinnangul ei vastanda Isamaa plaan eri rahvusi. "Tallinn on kodulinnaks paljudest rahvustest linlastele ja kõigil on õigus oma rahvusele ja identiteedile," märkis Reinsalu. "Küsimuse perspektiiv on selles, et meie riigil on selge poliitika eesti keele arenguks eesti keele arengukava näol. Paraku on keskerakondlik linna juhtkond sellele käsitlusele kas varjatult või avalikult vastu töötanud. See peab lõppema."