"Terviseameti poole pöördub üha enam inimesi, kes on saanud SMS-i isolatsiooni suunamise teatega, kuigi nad on COVID-19 läbi põdenud või vaktsineeritud. Samuti on hüppeliselt kasvanud lapsevanemate päringud, kelle hoolealusele kehtib kooli või lasteasutuse lihtsustatud karantiin, kuid ka nemad on saanud teate kodusesse isolatsiooni suunamise kohta," märgib terviseamet.

Nüüd otsustati tekkinud segadust leevendada. Tänasest uuendatakse Põhja-Eesti piirkonna lähikontaktsetele saadetava lühisõnumi sisu ning tuuakse eraldiseisvalt välja, millistel juhtudel rakenduvad inimesele isolatsiooni osas erisused või vabastus.

Kui inimene leiab, et talle isolatsioon ei rakendu, siis tuleks ühendust võtta terviseametiga. Koolilastele rakenduvast lihtsustatud karantiinikohustusest ei pea terviseametit eraldiseisvalt teavitama.

Mis puudutab Lõuna-Eestit, siis seal SMSi ei saadeta. Kuna sihtgrupp on väiksem, siis jõuavad terviseameti töötajad lähikontaktsetega vahetult ühendust võtta.

Taustaks lapsevanematele

Kui lasteaias või koolis tuvastatakse COVID-19 positiivne, tuleb temaga lähikontaktis olnutel arvesse võtta järgmist:

* Kui õpilane või laps on alla 12aastane, saab ta jätkata üldhariduskoolis ja lasteaias või -hoius käimist ilma täiendava testimiseta.

* Kui õpilane on 1218aastane ja COVID-19 haiguse kuue kuu jooksul läbi põdenud või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma ega koroonateste tegema.

* Kui õpilane on 1218aastane, kuid COVID-19 vastu vaktsineerimata ja pole haigust läbi põdenud, võib ta jätkata koolis käimist üksnes siis, kui haridusasutuses tehtud kiirtest on negatiivne ning haigustunnused puuduvad. 72 tunni möödudes tuleb teha PCR-test ja ka see peab olema negatiivne. Kui tekivad haigustunnused, tuleb jääda koju.

* Lihtsustatud karantiin kehtib kuni 18aastastele (ja 2021/2022 õppeaastal 19aastaseks saavatele õpilastele) koolis või lasteasutuses nakatunuga lähikontaktis olnud lastele ja noortele.

Terviseametist lisatakse, et 10-päevase lihtsustatud karantiiniperioodi erandi alla kuuluvad lapsed tohivad käia üksnes lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Kinno, kohvikusse, teatrisse ja üritustele minna ei tohi. Samuti ei tohi osaleda huvitegevustes.