Septembri teises pooles sukeldutakse taas Estonia parvlaeva vrakile, et laevahuku kohta lisainfot saada. Korraldajaks on Estonia hukkunute omaste initsiatiivil asutatud SA Mare Liberum.

Asja veab eest Margus Kurm, kes leiab, et sel suvel tehtud riiklikust ekspeditsioonist ei piisanud, kuna see oli pelgalt ettevalmistus põhiuuringuks ning kõike vajalikke vaatlusi ei tehtud.

Niisiis alustab ta uue, peamiselt Postimehe poolt rahastatud meeskonnaga uut uurimist.

Vastuseid minnakse otsima seitsmele küsimusele. Kas Kurm Kardab, et midagi jääb vastuseta? „See võimalus loomulikult on olemas,” ütles ta peale mõningast vaikust. „Õnnetusest on möödas 27 aastat ja kindlasti on merepõhjas selle aja jooksul toimunud protsessid, mis on seda vrakki muutnud. See pole seal samasugune, nagu ta oli 1994. aastal. See kindlasti raskendab seda tööd. Eristada, mis vigastused mis ajahetkel on täpselt tekkinud, ei saa olema lihtne.”

Kuid miks minnakse vrakki uurima alles nüüd, 27 aastat pärast laevahukku? Kurm vastas, et asi on selles, et aasta eest linastus norrakate dokumentaalfilm, mis tõestas, et laevakeres on auk. „Aasta tagasi poleks meie ettevõtmine olnud võimalik, sest oleks olnud raske veenda inimesi projektis kaasa lööma ja rahastama. Aga linastus dokumentaalfilm ja olukord muutus kardinaalselt,” selgitas Kurm ja lisas, et norrakate leid, et laeva keres on auk, muutis väga paljude inimeste suhtumist kogu protsessi ja Kurmi meeskonnal tekkis võimalus leida neid inimesi, kes on nõus neid töid vee all tegema.

„Miks riigid pole teinud 27 aasta jooksul korralikku uurimist, seda ma ei oska öelda, see on mõistatus ka minu jaoks,” lisas Kurm. „Miks on see vrakk olnud 27 aastat lukus?”

Uurimisgrupp sukeldub septembri teises pooles, et leida vastused järgmistele küsimustele:

1. Mis põhjusel ja millal eraldus visiir laeva küljest?
2. Kas ramp avanes täielikult enne laeva uppumist?
3. Millised täpselt on laevakere parema parda vigastused, millal ja mis põhjusel on need tekkinud?
4. Mis põhjusel ja millal on tekkinud vigastused laeva ahtris ja autoteki vaheseintes?
5. Kas laevakeres on veel vigastusi, mida me ei tea?
6. Millised objektid on laevavraki ümbruses ja laeva uppumise arvataval teekonnal, ning milline on nende seos laeva uppumisega?
7. Kuidas täpselt täitusid laeva erinevad osad veega?