"Me peame vastuvõetamatuks olukorda, kus valitsus on asunud ühiskonnale agressiivselt peale suruma meetmeid, mille otstarbekus koroonakriisi lahendusena on küsitav. Nagu on juhtinud tähelepanu õiguskantsler, rõhutame ka meie, et nii Eestis kui ka mujal maailmas kehtib jätkuvalt vaktsiinivabaduse põhimõte," seisab nende avalduses.

"Me ei lepi valitsuse valitud strateegiaga rakendada Eestis sisulist sundvaktsineerimist koos sellega kaasnevate karistusaktsioonidega, iseäranis olukorras, kus puudub konsensus vaktsiinide tõhususe ja ohutuse suhtes. Peame vastuvõetamatuks ja ebaseaduslikuks inimeste vallandamist või sellega ähvardamist. Me oleme vastu vaktsineerimiskohustuse kehtestamisele koolides, politseis ja kaitseväes
ning kutsume inimesi üles survele mitte alluma. See on võitlus kõige põhimõttelisemate isikuvabaduste säilimise pärast. Ühtlasi hoiatame, et politseinike ja kaitseväelaste vallandamine nende tervisevaliku tõttu kahjustab nii siseturvalisust kui ka riigi kaitsevõimet."

Märgitakse, et kodanike usalduse kaotanud saamatu valitsus on näidanud, et ta koroonakriisi haldamisega hakkama ei saa, küll aga on valmis jalge alla trampima põhiseaduslikud kodanikuvabadused. "Sellisel kursil jätkamine tüürib Eestit korraga nii ühiskondlikku kui ka tervisekriisi. Valitsus peab muutma oma kurssi või astuma tagasi, et võimaldada olukorraga toime tulla teistel poliitilistel jõududel."