Naiskodukaitse aastapäeval osalesid kutsutud külalistena Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, malevapealikud Kaitseliidu malevatest ja naiskodukaitsjad ringkondadest üle Eesti.

Aastapäeval anti pidulikult üle kaks kõrgemat tunnustust - Liiliaristi III klassi teenetemedal Lääne ringkonna liikmele Svetlana Aug-ile ja Liiliaristi Hõberist staabiveebel Urmas Rüütlile.

Liiliaristi põhiklasse antakse välja tegevliikmetele eeskujuliku teenistuse eest organisatsioonis, Hõberisti annab Naiskodukaitse oma toetajatele silmapaistvate teenete eest. Samuti jagati teistkordselt staažimärke neile, kes on Naiskodukaitse liikmed olnud juba enam kui 25 aastat.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming tõi eraldi välja oma aastapäeva kõnes Tartu naiskodukaitsjate rolli vaktsineerimiskeskuse toetamisel.

Nelja kuu jooksul oli kaasatud 53 naiskodukaitsjat, kelle arvele kogunes ühtekokku 1313 töötundi, läbinisti vabatahtlikku ja tasustamata töötundi. "Reageerida üleskutsele ja teha hoogtöö korras mõned vabatahtlikud tunnid, on üks asi. Aga teha sama asja järjepidevalt neli kuud - see näitab ringkonna kõrget organisatsioonikultuuri ja liikmete erakordset altruismi," selgitas Tooming.

Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel jagati teistkordselt ka staažimärke ehk tunnustati neid liikmeid, kes on järjepidevalt väärtustanud Naiskodukaitse põhimõtteid ja võimaluste piires osalenud organisatsiooni tegevuses ning seda juba enam kui 25 aastat. Sel aastal said pronksstaažimärgi 13 naiskodukaitsjat, kes on kõik liitunud organisatsiooniga aastatel 1995-1996.

Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel jagati staažimärke neile, kes on osalenud organisatsiooni tegevuses enam kui 25 aastat.