Kultuuriministeeriumi kuulutuses seisab, et ERM-i direktori ametipostile on võimalik kandideerida 26. septembrini. Tööle palutakse asuda esimesel võimalusel. Millal see olla võiks?

Muuseuminõuniku Marju Reismaa sõnutsi ei ole võimalik kindlat aega välja käia.

"Eks see sõltub sellest, kust see inimene tuleb - tavapäraselt on tarvis kuu aega teises töökohas ju lahkumisest ette teatada," sõnas Reismaa. "See on selge, et Karise presidendiametisse astumise ajaks on uut direktorit leida ebareaalne."

Kuna tegemist on avaliku konkursiga, pole Reismaa sõnutsi eraldiseisvaid kandidaate ERM-i direktori kohale esile kerkinud.

Seniks, kuni muuseumile on uus juht leitud, määratakse majasiseste töötajate seast direktoriameti kohusetäitja. Reismaa sõnutsi pole konkreetset isikut veel tolle ajutise ametiposti tarbeks välja selgitatud. Küll aga märkis ta, et kohusetäitja leitakse lähiajal.

Kandideerimise eelduseks on kõrgharidus; varasem vähemalt kolme aasta pikkune juhtimiskogemus; muuseumi- või kultuuripärandi valdkonna tundmine; muuseumi kontekstis tarvilikud teadmised õigusest, majandusest ja finantsaspektidest; eesti keele oskus ning ääretult hea suhtlemis-, koostöö- ja eestvedamisoskus.

Kuulutusega saab lähemalt tutvuda kultuuriministeeriumi kodulehel.

Alar Karis sai ERM-i direktoriks aastal 2018, mil vahetas kolme teise kandidaadiga konkureerides välja oma eelkäija Tõnis Lukase. Enne seda töötas ta riigikontrolörina.