Kaitseminister Kalle Laanet võttis 1.-2. septembril osa Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest Sloveenias, Ljubljanas. Kohtumise arutelud keskendusid Euroopa Liidu strateegilisele kompassile, sõjalistele missioonidele Malis ja Mosambiigis ning julgeoleku hetkeolukorrale nii Euroopa Liidus, selle lähinaabruses kui ka maailmas.

"Valgevene hübriidrünnak, kus oma naabreid survestatakse illegaalse migratsiooniga, on rünnak kogu Euroopa Liidu vastu. Rünnaku tõrjumine vajab ühtset Euroopa Liidu toetust ning tuleb ennetada regionaalse julgeolekukriisi laienemist,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet neljapäeval Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel, mille korraldas Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistuja Sloveenia.

„Seetõttu on ka Euroopa Liidul vaja parandada oma reageerimiskiirust ja jõuda otsusteni, millega oma liikmesriike aidata,“ ütles minister. „Praegune kriis on selgelt näidanud, mida Euroopa Liidult ootame. Selleks on ühtsed, kiired ja selgelt suunatud avalikud sõnumid; diplomaatiline, finantsiline või tehniline tugi; täpselt sihitatud vastumeetmed sanktsioonide näol, mis panevad vastase mõistma, et tema pahategudel on tagajärjed."

Kaitseminister arutas Valgevene hübriidrünnakut ka oma Leedu, Läti ja Poola kolleegidega. Balti riigid on praeguses kriisis näidanud üles solidaarsust ja aidanud Leedut ka praktilise toetusega.

Laaneti sõnul seisneb Euroopa Liidu väärtus eeskätt tema suures tööriistakastis, samas kui NATO kanda on oma liitlaste sõjaline kollektiivkaitse. Euroopa Liit võib aga anda panuse liikmesriikide vastupanuvõime tõstmisse ka oma kaitsealgatuste kaudu, näiteks toetades kaitsealast teadus-arendustegevust või sõjalist liikuvust.

Kõneldes sõjalistest välismissioonidest rõhutas kaitseminister Laanet, et Eesti jätkab Malisse panustamist olenemata sealsetest keerulistest poliitilistest arengutest ning et Eestil on valmisolek kaasuda Euroopa Liidu sõjalisele väljaõppemissioonile Mosambiiki.

Kaitseminister teeb lähiajal valitsusele Eesti 2022. aasta välismissioonide mandaatide raames ettepaneku panustada Mosambiigi väljaõppemissiooni, mille eesmärk on toetada Mosambiigi julgeolekujõudude väljaõpet. Mandaadi kaitseväelaste välismissioonidel osalemiseks annab Riigikogu.