Mullu maikuus tulistati Elva vallas Neemiskülas asuva suvila õuel surnuks 59-aastane mees. Kohale saabunud politsei pidas kinni toona 53-aastased vennad Riho ja Theo Varblase.

Üsna kiirelt selgitati välja, et kannatanu suunas oli jahipüssist teinud lasu Theo, kes nüüd aprillis tahtlikus tapmises ka süüdi mõisteti karistuseks kümme aastat reaalset vangistust. Vend Riho, kellele relv kuulus, sai tulirelva lohakalt hoidmise eest poolteist aastat vangistust, mida ei pööratud tingimustega täitmisele.

Varblased karistusega ei rahuldunud. Täna tutvustati Tartu ringkonnakohtus apellatsioone, milles palus Theo Varblase advokaat Heiki Kuningas tühistada senine otsus ja teha uus, millega tunnistada mees tapmise asemel süüdi hoopis surma põhjustamises ettevaatamatusest.

Selle eest oleks võimalik määrata kuni kolmeaastane vangistus. Kuningas aga palus karistuseks määrata aeg, mis kulub ringkonnakohtu otsuse tegemiseni ja lugeda sellega karistus kantuks.

Riho Varblase vandeadvokaat Argo Küünemäe palus oma apellatsioonkaebuses tühistada otsus süüdimõistmise otsus relva lohakile jätmise eest ja mõista mees õigeks.

Tartu ringkonnakohus teeb lahendi teatavaks hiljemalt 4. novembril.

Enda ehitatud palkmajas on Tartust pärit Varblased juba aastaid suvitamas käinud.

Sihtis hoopis hanesid?

Kella kuue ajal hommikul toimunud laskmise osas on seni olnud vaidlus selle üle, kas Theo tegu oli ikka tahtlik.

Süüdistatav küll väitis, et soovis lasku sooritada hanede suunas, kohus leidis aga, et lasu sooritamise ajal ei olnud võimalik, et Theo Varblane ei näinud kannatanut.

Seda, et lask ei olnud sihitud ja et ta kannatanut tegelikult enda ees nägi, kinnitas ta kohtule antud ütlustega ka ise. Lisaks pidas kohus äärmiselt oluliseks eksperdi hinnangut, mille kohaselt oli tegemist lähilasuga.

Videoreportaaž sündmuspaigalt.