Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 29,9%, konservatiivset rahvaerakonda 22% ja Keskerakonda 17,8% valimisõiguslikest kodanikest.

Seejuures on Reformierakonna toetus püsinud 30% lähedal alates juuli lõpust. EKRE jätkab kindlalt teisel kohal, kuid rahvuskonservatiivide toetus on praegu 2,5 protsendipunkti võrra madalam augusti alguses saavutatud rekordtasemest. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on jäänud püsima 18% lähedale.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (12,6%), sotsiaaldemokraadid (8,4%) ning Isamaa (6,1%). Kokku toetab koalitsioonierakondi 47,7% ja opositsioonierakondi 36,5% vastajaist.

Tulemuste presenteerimisel on ühiskonnauuringute instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 3.-31. augustini, mil kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.