Pöördumise allkirjastasid teiste seas USA, Prantsusmaa ja Kanada valitsus, kuid mitte näiteks Venemaa ega ka ükski Afganistani naaberriikidest. Avaldus ilmus eile Briti valitsuse kodulehel, üks allakirjutanud riikidest on ka Eesti.

“Oleme kõik valmis tagama, et meie kodanikud, alalised elanikud, töötajad, meiega koostööd teinud afgaanid ja ohustatud inimesed saaksid vabalt Afganistanist välja reisida,” öeldakse avalduses. “Oleme saanud Talibanilt kinnituse, et kõik väliskodanikud ja meie riikide reisiloaga Afganistani kodanikud tohivad ohutult ja reeglipäraselt liikuda piiripunktidesse ning riigist väljuda. Jätkame Afganistani kodanikele reisidokumentide väljastamist ja meil on Talibani suhtes selged ootused koos lubadustega, et reisimine meie riikidesse saab jätkuda.”