Maski kandmine

Haridusministeeriumi sõnul ei ole maski kandmine õppetegevuste ajal kohustuslik, aga seda võib vajadusel soovitada. Koolibussides on maski kandmine väga soovituslik.

Distantsõpe

Sügisel jätkatakse kontaktõppega nii kaua, kui olukord lubab. Haigeks jäänud õpilasele distantsõppe korraldamise kohustust ei ole, aga kui koolil ja õpetajal on soov ning võimalused olemas, siis võib seda teha.

Testimine ja karantiin

Õpilastel vaktsineerimise kohustust ei ole. Kui klassis avastatakse nakkusjuhtum, tuleb lähikontaktsetel vaktsineerimata õpilastel teha algul kiirtest. Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata üldhariduskoolis või kutsekoolis kontaktõppes.

Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test ning kuni PCR-testi negatiivse tulemuseni ei tohi osa võtta muudest tegevustest nagu huviharidus, rühmaviisiline sportimine jm. Kui lapsevanem või õpilane ise testimiseks nõusolekut ei anna, rakendub lähikontaktsele karantiin üldises korras.

Vaktsineeritud õpilased testi tegema ei pea.

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või–hoius või üldhariduskoolis, ei pea haigustunnusteta lasteaialapsed ja kuni 12-aastased õpilased jääma karantiini ega end ka testima.

Ka õpetajate jaoks on vaktsineerimine vabatahtlik, kuid vaktsineerimata õpetajatelt on tööandjal õigus iganädalaselt antigeeni kiirtesti tegemist nõuda. Vajalikud kiirtestid annab riik.

Kiirtesti ei pea andma töötaja, kes esitab tööandjale tõendi viiruse läbipõdemise kohta viimase 6 kuu jooksul, mitte vanema kui 72 tundi tagasi saadud PCR-testi tulemuse või mitte enam kui 48 tundi tagasi tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud kiirtesti tulemuse.

Aktused ja lapsevanemate koosolekud

Haridusministeerium soovitab aktused korraldada õues. Siseruumides soovitab asutus jälgida, et täituvus ei oleks üle 50%. Üritustel võib soovitada ka maskikandmist. Samuti võib kool üles kutsuda aktustel ja koosolekutel osalema eelkõige vaktsineeritud lapsevanemaid, koha peal võib pakkuda ka kiirtestimise võimalust.