Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann toonitas, et kolmandate vaktsiinidooside manustamisega siiski veel keskselt alustatud ei ole.

"Kuna vastavad IT-arendused nende korrektseks dokumenteerimiseks on alles töös, siis pole meil praegu võimalik [kolmanda doosi saanud inimeste kohta] välja anda konkreetset numbrit, mille läbinisti korrektsuses saaksime kindel olla," tõdes Laarmann.

Tema sõnul valmistutakse juba hetkeks, kui tuleb otsus kolmandate doosidega alustada. "Hetkel ei ole ka Euroopa Liidu tasemel veel ühtset kokkulepet, milline saab olema nende kajastus ELi digitõendil," tunnistas Laarmann.

"Ametlikku riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitust lisadoosidega alustamiseks samuti veel ei ole, kuid raviarstil on alati võimalik ka iseseisvalt oma patsiendi ravi osas otsuseid langetada," märkis ta. "Sellisel juhul on tegemist arstliku otsusega."

Komisjon: eristada tuleks lisa- ja tõhusdoose

Eesti teadlastest ja arstidest koosnev immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas lisa- ja tõhustusdooside teemat sel nädalal. Komisjon soovitas kolmandatest doosidest rääkides eristada selgelt lisadoose ja tõhustusdoose.

Lisadoose vajavad vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) vaktsineerimise järel piisavat kaitset, nt elundsiirdamisega haiged või pahaloomuliste kasvajatega inimesed, kes on immuunsupresseerival ravil.

Tõhustusdoosi võivad samas vajada immuunsuse nõrgenemise tõttu teatud ajaperioodi möödudes kõik vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

Seega tõsise immuunpuudlikkusega inimeste puhul on kolmanda doosi näol tegemist primaarse vaktsineerimiskuuri lõpetamisega, mitte revaktsineerimise ehk tõhustusdoosiga.

Komisjon peab oluliseks teha esmajärjekorras ettevalmistusi lisadooside manustamise alustamiseks. Soovituse tõsise immuunpuudulikkusega inimestele lisadooside manustamise kohta saab komisjon anda pärast Norra teadlaste vastavasisulise teadusuuringu valmimist. Uuringu tulemusi on oodata eeldatavalt septembri jooksul, mille järgselt tullakse teema juurde tagasi septembri teises pooles.