„Xi Jinpingi mõtted” aitavad „teismelistel kinnistada marksistlikke tõekspidamisi”, teatas Hiina haridusministeerium oma värsketes juhistes, vahendab BBC News.

Oma avalduses teatas haridusministeerium, et eesmärk on „kasvatada sotsialismi ehitajaid ja järeltulijaid üldisel moraalsel, intellektuaalsel, füüsilisel ja esteetilisel alusel”.

Haridusministeeriumi juhised sisaldavad ka töökasvatust, et „kasvatada õpilastes töökat vaimu”.

2018. aastal jäädvustati „Xi Jinpingi mõtted” ka Hiina põhiseadusesse.

Pärast seda on see õppeaine ilmunud mõnedesse ülikoolidesse ja koolide õppekavavälisesse tegevusse.

Uute juhiste järgi hakatakse aga Xi tarku mõtteid märksa ulatuslikumalt käsitlema.

„Põhikoolid keskenduvad armastuse kasvatamisele kodumaa, Hiina Kommunistliku Partei ja sotsialismi vastu. Keskkoolides on fookus tajutavate kogemuste ja teadmiste omandamise kombinatsioonil, et aidata õpilastel kujundada poliitiliste hinnangute ja seisukohtade alused. Ülikoolis on suurem rõhk teoreetilise mõtlemise kinnistamisel,” teatas riiklik meediaväljaanne Global Times.

Hiina varasematel juhtidel on olnud oma poliitilised ideoloogiad, aga kellegi oma peale hierarhia tipus oleva Mao Zedongi oma pole „mõteteks” nimetatud ning ainult Maol ja Deng Xiaopingil on seni olnud oma nimelised ideoloogiad.