Presidendivalimised algavad vähem kui nädala pärast

Eesti presidendi valimine on Riigikogu päevakorras erakorralise istungjärgu raames 30. augustil kell 13. Presidendikandidaatide ametlik esitamine algab neli päeva varem, 26. augustil kell 9 ja lõpeb 28. augustil kell 18.

Kui president ei osutu valituks esimese hääletusvooru käigus 30. augustil - valituks osutumise jaoks peab kandidaadi poolt andma hääle vähemalt kaks kolmandikku parlamendist ehk 68 Riigikogu liiget -, jätkub hääletus teises hääletusvoorus 31. augustil. Kui ükski kandidaat ei kogu ka teises hääletusvoorus vähemalt 68 häält, korraldatakse samal päeval kolmas hääletusvoor.

Kui ükski kandidaat ei saa kolmandaski voorus nõutavat häälteenamust, kutsub Riigikogu esimees hiljemalt järgmisel päeval kokku valimiskogu. Valimiskogu koguneb Vabariigi Presidenti valima ühe kuu jooksul pärast Riigikogu kolmandat hääletusvooru.