Gobzemsi parempopulistlik erakond Seadus ja Kord (läti keeles Likums un Kārtība – LuK) tegi ettepaneku kirjutada vaktsineerimise vabatahtlikkus ja piirangute kehtestamise keeld sisse Läti põhiseadusesse, vahendab Läti Delfi.

Taotluse tagasilükkamise poolt oli kuus keskvalimiskomisjoni liiget, vastu kaks. Otsuse saab vaidlustada Läti ülemkohtu administratiivasjade osakonnas.

Keskvalimiskomisjoni palvel andsid LuK ettepanekule hinnangule Läti õiguskantsler, seimi juriidiliste asjade büroo, justiitsministeerium ja tervishoiuministeerium.

Õiguskantsler leidis, et põhiseaduses paranduste tegemise eelnõu ei olnud täielikult läbi töötatud ei vormilt ega sisult, nii et see ei vastanud nõudele esitada täielikult valmis põhiseaduse parandused. Analoogset arvamust avaldas justiitsministeerium. Tervishoiuministeerium teatas, et ei toeta selliseid parandusi. Vaid seimi juriidiline büroo teatas, et ei näe selliseid puudujääke, mis segaksid paranduste täielikult läbitöötatuks tunnistamist.

LuK tegi ettepaneku kirjutada Läti põhiseaduse paragrahvi 111, et kohustuslik vaktsineerimine ja piirangute kehtestamine vaktsineerimata inimestele on keelatud. Gobzems leidis, et allkirjade kogumine referendumi korraldamiseks on kõige kiirem ja efektiivsem viis „sundvaktsineerimise” peatamiseks.