„Ridango tehnoloogiline lahendus on väga oodatud samm tänapäeva. Tegemist on esimese tõsise käiguga, et 2023. aastast võtta täiendava transpordiliigina kasutusele uudne nõudepõhise ühistranspordi terviklahendus. Seda eelkõige hajaasustusega piirkondades, et kaotada asjatud tühisõidud. Aga ka laiemalt, et ühistransport oleks kättesaadav kõigile, kes seda vajavad,“ lausus Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Tänavu juunist rakendatakse uut IT-lahendust Pärnu-, Võru-, Põlva- ja Tartumaal esialgu selleks, et lihtsustada sotsiaaltranspordi tellimist, kasutamist ja aruandlust. Nimelt on omavalitsustel kohustus tagada sotsiaaltransport elanikele, kes ei saa tervisliku seisundi või muu sotsiaalse olukorra tõttu tavapärast ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit kasutada. Seni toimis süsteem igas omavalitsuses isemoodi, mis seadis piirid teenuse kasutajakesksele arengule.

„Uus lahendus annab märksa suuremad võimalused,“ ütles Kärpuk. „Me ei räägi üksnes sellest, et nüüd saab sõidutellimuse esitada otse kõnekeskusele, s.h ka interneti teel, vaid nüüd on meil täielik andmebaas – ülevaade sotsiaaltranspordi klientide andmetest, nende sõidusoovidest, teekondadest ning ette nähtud soodustustest ja sõidukordadest. Mis aga veelgi tähtsam, nüüd saame erinevaid tellimusi efektiivselt kokku siduda, et ühes autos oleks rohkem sõitjaid, mis aitab kokku hoida nii aega kui ka raha.“

Ridango kommertsjuhi Kadri Haufe sõnul aitab uus ja lihtsasti hallatav ning monitooritav tarkvara omavalitsustel ja ühistranspordiettevõtetel lahendada oluliselt suurema ja üle riigi aktuaalse probleemi, kus paljudel inimestel ei olnud võimalik oma elu normaalselt korraldada, sest liinibussi kindlaksmääratud marsruudid ja sõiduplaanid olid ebapiisavad. „Inimestele muutub ühistranspordi kasutamine mugavamaks ja personaalsemaks, sest nüüd saavad nad teenust kasutada siis, kui neile seda tõesti on vaja ja mitte vastupidi,“ selgitas Haufe.

Lisaks fikseeritakse klientide sõidud Ridango loodud Ühiskaardiga, mis võimaldab otse autos sõidu eest tasuda. Uus lahendus võimaldab tasuda autos ka pangakaardi, sularaha või arvega.

Haufe sõnul kogub nõudepõhise ühistranspordi mõtteviis järjest enam populaarsust Eestis ja Põhjamaades. „Ridango annab maksimumi, et teenuse potentsiaali täiel määral rakendada. Töötame selle nimel, et juba paari aasta pärast saaks nõudepõhist transpordilahendust kasutada üle Eesti ja see on täielikult integreeritud tavapärase ühistranspordi võrgustikuga,“ lausus ta.

Ridango IT-lahenduse rakendamise vastu on juba huvi tuntud nii erinevatest Eesti omavalitsustest kui ka näiteks Soomest ja Rootsist.

Uus digilahendus valmis riigihanke käigus, mille Ridango võitis eelmisel aastal. Hanke eestvedaja oli Pärnumaa Ühistranspordikeskus, kellele lisaks osalesid projektis Tartumaa ja Kagu Ühistranspordikeskused. Vastavalt hanke tingimustele arendas Ridango edasi juba toimivat ühistranspordi piletisüsteemi, lisades juurde sotsiaal- ja nõudluspõhise transpordi funktsionaalsuse ning äriloogika. Juurde arendati kliendiliidesed veebiportaali näol, mitmed makselahendused ning uuenduslikud funktsioonid, näiteks automaatse marsruudi ja tööülesannete planeerimise.