Tänavu 23. augustil möödub 82 aastat Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimisest, mille salaprotokollidega jagati Euroopa mõjusfäärideks, luues eeldused Teise maailmasõja puhkemiseks, mitme riigi okupeerimiseks ja massirepressioonide laienemiseks.

Kell 16 toimub kommunismiohvrite memoriaali koduaias mälestustseremoonia, kus kõnelevad justiitsminister Maris Lauri, Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste ja Eesti Mälu Instituudi juht Meelis Maripuu. Mälestuspalvuse peab peapiiskop emeeritus Andres Põder.

Enne, kell 15.50 asetavad ohvitseride mälestusmärgile pärja kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Justiitsministri sõnul on tuhanded nimed kommunismiohvrite memoriaali seintel märk inimestest, kes on Eesti iseseisvuse hävitaja, Nõukogude repressiivaparaadi ohvrid. "Peame seisma selle eest, et inimsusevastased kuriteod jääksid minevikku, kuid kui siiski leiab kurjus võimaluse end välja elada, järgneks sellele vääramatult karistus ning ohvrid saaksid väärikalt meeles peetud," lisas Maris Lauri.

Sergei Metlevi sõnul on oluline süveneda 23. augusti 1939 konteksti. "Kaks totalitaarset suurriiki natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja kommunistlik NSV Liit leppisid kokku, et nad panevad toime rahvusvahelise kuriteo mitme vaba rahva vastu ja keegi ei suutnud neid tollal peatada. See on õppetund: demokraatiat ja vabadust tuleb kaitsta ka väljaspool kodu," märkis ta.

Selleks on Metlevi kinnitusel tarvis muuhulgas uurida ja teadvustada totalitarismi olemust ja mälestada selle ohvreid. "Ka sel eesmärgil arendame koostöös riigiga Patarei vanglas rahvusvahelise kommunismiohvrite mälestusmuuseumi," ütles ta.

Eesti Mälu Instituut avas taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud e-näituse nõukogudevastase vastupanuvõitluse ajaloost. See kajastab ajalooliste fotode, dokumentide, mälestuste ja ülevaadete abil kümnete tuhandete Eesti inimeste julgeid ja ennastohverdavaid tegusid ligi 50 okupatsiooniaasta vältel. Näitust "Vastupanu Nõukogude võimule Eestis 1940-1991" saab näha eesti, inglise ja vene keeles digikujul alaliselt siin ning füüsiliselt Tallinnas Tammsaare pargi Pärnu mnt poolses osas kuni septembri lõpuni.