Kuidas töövestlus IKEA-s välja näeb, kui töövestlusel keskendutakse eelkõige väärtustele ja mõtteviisile?

Kust sa energiat saad? Mida sa teeksid, kui sul oleks kümme päeva piiramatu eelarve? Milline on sinu unistuste puhkus? Need on küsimused, mida küsime, kui tahame mõista inimeste väärtusi ja mõtteviisi. Kindlasti ei ole need tavalised küsimused, mida värbamisintervjuul küsida, kuid IKEA esimest töövestlust iseloomustavad alati isiksuse tundmaõppimine, avatud arutelu ja aus dialoog.

Millal ja kuidas hindate inimese oskusi ja pädevust?

Esimesel kohtumisel ei jõua me üldse oskuste ja varasemate kogemusteni. Loomulikult on õigete kompetentside olemasolu oluline ja seda kõike näeme ka CV-st, kuid esimesel intervjuul oleme palju rohkem huvitatud isiksusest ning sellest, kas kandidaadi isiklikud väärtused kattuvad IKEA väärtustega. Seejärel uurime kogemuste, oskuste ja töömeetodite kohta.

Miks väärtused ja mõttelaad IKEA-s nii olulised on?

Väärtused, mille järgi IKEA tegutseb, on ühtehoidmine, inimestest ja planeedist hoolimine, lihtsus, jagatud vastutus, kuluteadlikkus jne. Kui töötajad ja ettevõte jagavad samu väärtusi, aitab see teha paremaid strateegilisi otsuseid, saavutada järjekindlalt ärieesmärke ja inspireerida töötajaid nende tööülesannete täitmisel. Väärtused saavad ilmsiks igapäevastes otsustes ning aitavad suunata ettevõtet ja selle inimesi ka ebakindlates oludes.

Me kõik teame, et kasutame otsuste tegemisel oma kõhutunnet ja mõistust, kuid IKEA lähtub ka kolmandast mõõtmest – südamest ja väärtustest. Need on tulevikku silmas pidades kompassiks, mis aitavad meil seista selle eest, kes me oleme ja kelleks saada tahame.

Kas Eesti elanikel on raske rääkida oma väärtustest või mõttelaadist?

Inimesed ei arutle tihti väärtuste üle, veelgi vähem tööga seoses. Seetõttu ongi need töövestlustel peidetud erinevatesse eluolukordadesse, et näha, kuidas kandidaadid nendes situatsioonides käituvad.

Noorem põlvkond on tavaliselt kaalutlevam – neil on lihtne rääkida endast, mis neid ajendab ja inspireerib ning millised on nende väärtused. Vanematel kandidaatidel on kergem rääkida oma kogemustest ja oskustest. Meid on aga koolitatud märkama väärtusi ka kõige lihtsamates lugudes elust enesest.

Nõuanded, mis aitavad valmistuda väärtuspõhiseks töövestluseks

  • Mõtle enne vestlust enda peale – kus tunned end kõige paremini, mis sind motiveerib, mis sulle energiat annab? See võimaldab sul ennast järjekindlalt väljendada.
  • Ära loe oma CV-d uuesti ette – inimeste ja organisatsioonikultuuri osakonna töötajad tutvusid sellega enne sinuga kohtumist. Keskendu oma saavutustele, inspiratsioonile ja tööle, mis sulle meeldis ja mille üle sa uhkust tunned. See ütleb sinu kui spetsialisti ja kolleegi kohta rohkem ning näitab, mille suhtes sa kirglik oled.
  • Ole aus ja avatud. IKEA töövestlus on dialoog, nii et anna omapoolne panus. Vaikne ja suletud olek näitab pinget ja stressi. Pea alati meeles, et vestluse läbiviijate eesmärk on sind tundma õppida, mõista sinu tugevusi ja ajendeid – nad ei ole seal selleks, et sind läbi kukutada.
  • Õigeaegne saabumine ja hea ettevalmistus aitavad stressi vähendada. Saabu töövestlusele viis minutit varem ja hinga sügavalt sisse, et end maha rahustada. Mõtle asjad eelnevalt läbi ja vii ennast veebisaidil kurssi ettevõtte tegevusega. Kui vestlus toimub veebis, veendu, et kõik tehnilised lahendused töötavad hästi.
  • Ole valmis lihtsaks ja sõbralikuks tooniks. „Meil pole vaja riietusega silma paista. Kõik IKEA töötajad – tegevdirektor, laotöötajad, koristajad, kontoritöötajad ja teised – kannavad töövorme, nii et korrastatud välimusest piisab,” lausus Keres.

Kui tunned, et IKEA võiks olla sinu järgmine töökoht, vaata lähemalt SIIT.