Kõnelevad president Kersti Kaljulaid, Riigikogu esimees Jüri Ratas ning peaminister Kaja Kallas. Ettekande teevad Klubi president Ants Veetõusme, Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel, Ülemnõukogu asejuhataja Marju Lauristin ning Ülemnõukogu liikmed Edgar Savisaar, Arvo Junti, Peet Kask, Mai Kolossova, Rein Järlik, Tõnu Anton ja Jaak Jõerüüt. Veel kõnelevad taasiseseisvunud Eesti esimene justiitsminister Jüri Raidla, endine riigiminister Raivo Vare, majandusteadlane Erik Terk, Ülemnõukogu presiidiumi sekretär Arno Almann ning Läti 4. Mai Klubi ja Leedu Signaatorite Klubi esindajad.