Reformierakonna valimisnimekirja juhivad linnapeakandidaat (ühtlasi praegune linnapea) Urmas Klaas, Margit Sutrop, Mihkel Lees, Ene Ergma, Raimond Tamm ja Ants Laaneots. Partei keskendub oma Tartu valimisprogrammis Emajõe kallaste ja kesklinna arendamisele, linnaliikluse turvalisusele ning eneseteostust pakkuva linna arendamisele.

Elanike arv väheneb, tulumaksubaas aga suureneb

Tartu linna elanike arv on aasta-aastalt alanenud ja seda nimelt Reformierakonna juhtimise aegu. Kas linnavalitsusel on selge pilt ees inimestest, kes lähevad ja keda tagasi tahetakse meelitada?

Linnapea Klaas märkis, et faktiliselt elab Tartus kõvasti rohkem inimesi, kui rahvaloendus väidab - nimelt elab tema sõnutsi linnas tublisti üle 100 000 inimese. Miks see number aga Tartu populatsioonis ei kajastu, põhjendab Klaas järgmiselt: nood elavad linna vahetus läheduses, ent sisuliselt naaberomavalitsuste ja linna vahelist piiri ju pole.

"Piir on administratiivne," sõnas Klaas ning tõi koheselt välja ühe Reformierakonna platvormi kuluva punkti: et linnastumise negatiivseid tagajärgi vältida, tuleb edasi minna reformiga, mis võimaldab omavalitsused üheks tervikuks liita.

Küll aga soovis Klaas tuua esile huvitava trendi, mis on käimas risti-vastupidi elanike arvu langusele. Tuleb välja, et tulumaksu maksvate inimeste arv on juba aastaid tõusuteel.

"Enne koroonakriisi oli maksumaksjate arv kogu aeg kasvanud ja küllap ka kriisi järgselt," märkis praegune meer ja kiitis linnavalitsuse senist ettevõtluspoliitikat. Seetõttu ei pea Klaas ka elanike arvu kahanemist ainsaks oluliseks näitajaks.

Et aga uusi inimesi sisse meelitada - programmis kutsutakse Tartusse küll kõiki, ent Klaasiga suheldes tundub tugev rõhk langevat noortele -, on reformarite silmis tarvis kasvatada elamumaid Räni ja Kvissentali linnaosas. Seega - väheneva elanike arvuga linnas on näo peale aina suurem summa laekunud tulumaksu.

Programmist lähemalt

Reformierakonna valimisprogramm Tartus keskendub euroopaliku linnasüdame arendamisele, kus kesksel kohal on südalinna kultuurikeskuse ja jõepromenaadide rajamine ning avaturu uuendamine.

„Tartlased on koroonakriisi ajal avastanud linna terviseradade võimalused. Jõgi on rikkus, mille kaldad soovime avada matkamiseks ja promeneerimiseks terves ulatuses,“ rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

Jõepromenaadi laienemine - mis ulatuks turuhoonest Karlova sadamani - on Klaasi sõnutsi ettevõtmine, mis läheks maksma umbkaudu 2 miljonit eurot. Kuna jõge puudutav on linnavalitsuse jaoks prioriteet, leiab tema sõnul sellise rahasumma ka eelarvest kenasti ülesse - linna areng võimaldab sääraseid suurejoonelisi plaane rahastada.

Reformierakonna visiooni järgi peab Tartu olema kõigile tartlastele eneseteostust pakkuv linn.

„Jätkame siiani edukalt kulgenud koolihoonete täielikku renoveerimist ja teeme korda koolihoovid ning staadionid,“ tutvustas Urmas Klaas Reformierakonna valimisprogrammi. „Tartu kasvab, kui igal inimesel on siin võimalik omandada sobiv haridus, leida hästitasustatud töö ning soovitud eluase,“ lisas Klaas.

Tartu on ehitanud hulgaliselt jalakäijate ja jalgratturite teesid. Reformierakonna plaani järgi tuleb kiiresti kasvava jalgrattaliikluse juures enam tähelepanu pöörata jalgratturite ja jalakäijate turvalisusele, mida aitavad saavutada erinevatele liiklejagruppidele selgelt eraldatud teeosad.

„Jätkame kõikide linnaosade ühtlast kõnni- ja jalgrattateedega katmist ning rajame kiired otseteed linnasüdamesse, et liikluskoormus saaks hajuda. Jalakäijatele, jalgratturitele ja autoga liiklejatele tagame mugavad liikumisvõimalused,“ ütles Klaas.

„Kõigi nende plaanide elluviimiseks küsime tartlastelt mandaati, et jätkata pikaaegselt Tartule edu toonud linnajuhtimisega. Loomulikult on Reformierakonna eesmärk valimised Tartus võita,“ märkis linnapea Klaas.