Terviseameti juht Üllar Lanno täna ilmunud külmlao raportit veel lugenud ei ole, seega ei näe ta praegu põhjust tagasi astumiseks. "Ainuke asi, mida ma praegu tean, on see, et ametil on seal möödalaskmisi olnud kvaliteedijuhtimise ja riskihindamise pealt. Teatud osad olid meie enda raportis ka ära kajastatud. Aga kas see on kõik tänase juhi vastutus ja tema tegemata jätmine? Selle osas ma ei ole veel täna selgust saanud, eks see selgub aja pärast," ütles Lanno.

Küsimuse peale, kuidas saab kogu juhtunu eest vastutusele võtta kõik asjaosalised ja kes ikkagi oleks konkreetne vastutav isik, vastas Lanno, et neid nimesid tuleb küsida riigikantseleilt, kellel olid olemas nii terviseameti, ravimiameti kui ka tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) raportid ja analüüsid.

"Ma ei tea, kui palju jõuab üks inimene 1. oktoobrist tänase päevani vastutada nende aastate eest, mis olid vahetult kolm, neli viis aastat enne tema tööle asumist. Minu jaoks ei tundu see väga õiglane," selgitas Lanno, et end vastutavaks isikuks ei pea.

Lanno sõnutsi tulevad sügisel terviseametis struktuurimuutused, selleks võetakse ka uus inimene tööle. "Isik, kes selle koha peale sobib, on ravimiameti pädeva isiku oskustega ehk tal peab olema proviisoriharidus ja ta peab olema eelnevalt juhtinud kas apteeki või hulgiladu, et tal oleks võimalik kiiresti taotleda pädeva isiku tunnistus ravimiametist," selgitas ta ja lisas, et ravimiladu muutub eraldiseisvaks üksuseks, seni kuulus see nakkushaiguste osakonna alla.