EL välisministrite ühisavalduses nenditakse, et poliitilist lahendust saab luua vaid sisukate läbirääkimistega, mis põhinevad demokraatial ja põhiseaduslikul korral. Välisministrite sõnul peab Afganistan kui ÜRO põhikirjale allakirjutanu hoidma ja edendama selles sätestatud väärtusi, õigusi ja põhimõtteid ning austama oma rahvusvahelisi kohustusi.

Avalduses pöörati suurt tähelepanu ka naiste õigustele – välisministrid rõhutasid, et naiste ja tüdrukute õiguste kaitsmine ja edendamine peaks olema nende läbirääkimiste ja ühiste jõupingutuste lahutamatu osa.

Välisministrid nõuavad oma avalduses Talibanilt vägivallatsemise viivitamatut lõpetamist ning julgeoleku ja tsiviilkorra taastamist. Ministrite sõnul toetab Euroopa Liit jätkuvalt Afganistani rahvast, kuid valitsuse toetamine sõltub Talibani edasisest käitumisest. Vägivalla jätkumise korral seisab Taliban silmitsi tunnustamata jätmise, isolatsiooni, rahvusvahelise toetuse puudumise ning konflikti jätkumise ja pikaajalise ebastabiilsusega.

Ühisavalduses lubatakse toetada ka Afganistani naaberriike suurenevast pagulaste ja migrantide voost tingitud negatiivsete kõrvalmõjudega toimetulekul.