Teeme väikesed arvutused: peadirektor Riho Kupparti kuupalk oli tööle asudes 4400 eurot ning alates selle aasta aprillist tõusis see 5200 euroni. Seega peaks tema 2020. aasta palk olema 52 800 eurot ning 2021. aastal töötatud kuude tasu 39 200 eurot. Avaliku teenistuse seadus annab õiguse maksta tulemustasu 20% aastapalgast. Tulemustasu 2021. aasta 8 kuu eest on 7840 eurot.

Tõsiasi on aga see, et Kupparti kontole laekub sellest numbrist aga rohkem kui neli korda suurem kogus raha - täpsemalt 31 200 eurot.

Keskkonnaminister Mölder ütles enam kui neljakordse tasu põhjenduseks, et „tegemist on olnud eduka protsessiga, mille juures möödunud aastal tulemustasu ei makstud“.

Tulemustasu jäi Möldri sõnul maksmata koroonaviiruse kriisi tõttu, kus polnud võimalik prognoosida majanduse taastumise kiirust ja eelarvelisi vahendeid. Isegi, kui Kupparti nüüd kätte saadud summa hõlmab endas ka eelmise aasta tulemustasu, oleks rahanumber pidanud olema enam kui 10 000 eurot väiksem – 18 400 € praeguse 31 200 € asemel.

Taustast

Riho Kuppart alustas 2019. aastal tööd keskkonnaameti peadirektorina ning juhib selle aasta algusest keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni liitmisel tekkinud ühendametit. Eelmise nädala lõpus andis ta teada, et lahkub ametist. Kupparti saadetud kirjast kolleegidele võib välja lugeda, et lahkumisavalduse esitas ta enda ja ministri vaheliste erimeelsuste tõttu.