"Võrumaa arengu esmane pidur on lõpetamata haldusreform. Lisaks on valdav osa Võru linna vahendeid Euroopa ning riigi tasemel sihtotstarbeliselt määratud. On äärmiselt oluline, et ka Võru linna juhtkond suudab ja saab rahastamise sihtide osas kaasa rääkida. Kindlasti suudan selles osas Võru linnale võimestust tuua," räägib Haugas.

"Teisalt peame linnana kõikide huvigruppide tugevused laua taha kokku tooma. Kõik suured teod on ühel hetkel alguse saanud kellegi mõtetest. Linnavalitsuse roll on leida vahendid, et need koostöös ellu viia," lisab Haugas.

Taustast

Hetkel maaleuministri nõunikuna töötav Haugas on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Varasemalt on Haugas tegelenud erakapitalil põhinevas hoolekandeketis Südamekodud hooldekodude juhtimise ja arendamisega.