„Eesti jälgib kiiresti halvenevat julgeolekuolukorda Afganistanis tähelepanelikult ning peab küsimuse arutamiseks ja olukorrale lahenduste leidmiseks vajalikuks ÜRO julgeolekunõukogu erakorralist istungit. Sündmused Afganistanis on väga murettekitavad ning me peame sealset tsiviilelanikkonda toetama, vägivalla ja inimõiguste rikkumise lõpetamise nimel pingutama ja võimu jõuga ülevõtmise ühemõtteliselt hukka mõistma. Julgeolekunõukogul tuleb arutada viise, mis aitaksid olukorra rahumeelselt lahendada ning konflikti osapooltel Afganistani rahvast säästva võimujagamise kokkuleppeni jõuda," sõnas välisminister Eva-Maria Liimets.

Peale liitlasvägede väljatoomist on Taliban haaranud kontrolli kõigis peamistes Afganistani linnades ning riigi pealinna Kabuli ümber piiranud. Tsiviilisikute vastu suunatud vägivald on kõikjal kasvanud. USA juhitud liitlasväed, sealhulgas ka Eesti kaitseväelased, on Afganistanist lahkunud ning kohapeal on sõjaväelased, kes aitavad saatkondade töötajaid ja liitlastega koostööd teinud afgaane evakueerida. Sisuline rahuprotsess ja osapoolte vahelised läbirääkimised rahumeelse võimujagamise kokkuleppe sõlmimiseks on ummikseisus.

Eesti ja Norra on 2021. aastal ÜRO Julgeolekunõukogus Afganistani teemahoidjad. Hetkel räägitakse ÜRO Julgeolekunõukogus läbi ka septembris pikendamisele tulevat UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) mandaati.