Avaldame Kupparti kirja täismahus:

Head kolleegid. Olen pärast puhkust kohtunud keskkonnaministriga ja pidanud nõu meievahelise koostöö ja keskkonnaameti tuleviku üle. Arutelu käigus jõudsime arusaamisele, et sujuva koostöö ja ühiste eesmärkide saavutamiseks on vaja head teineteisemõistmist. See on eelduseks mõlema organisatsiooni visiooni edukaks elluviimiseks.

Strateegilise tasandi juhina austan ministri soovi kujundada enda visiooni elluviimiseks vajalik juhtimismeeskond. Öeldakse – It takes two to tango! Seetõttu olen otsustanud keskkonnaametist lahkuda ja esitasin oma avalduse eile, 12. augustil 2021. Minu jaoks on väga oluline, et KeA ja KEM-i meeskonnad hingaksid ühes rütmis, peaksid oluliseks sarnaseid põhiväärtusi ja tegutseksid samade eesmärkide nimel – et hoida Eesti puhast elukeskkonda, mõeldes meie järeltulevatele põlvedele.

Olen koos teiega üsna jõuliselt ellu viinud oma visiooni, mille esitasin ametikohale kandideerides. Oleme tänaseks ühendanud kaks väärikat asutust ja loonud ühtse meeskonna. Minu hinnangul on tänu teile kõikidele KeA täna oluliselt tugevam, efektiivsem ja mõjusam. Oleme koos pannud hea aluse kaasaegse, avatud, professionaalse, väärtustele tugineva, kliendi- ja inimesekeskse ning usaldusväärse organisatsiooni arendamiseks.

Jah, pikk tee on veel minna, et meie teenused kujuneksid kliendisõbralikuks ja efektiivseks. Suurt julgust, leidlikkust ja üksmeelt ministeeriumiga on vaja selleks, et lõikaksime oma protsessidest välja kliendile või keskkonnale väärtust vähe loovad tegevused. Argumenteeritud lähenemisega on vaja keskkonnaameti ressursid viia vastavusse meile pandud ülesannetega, et esmalt tagada konkurentsivõimeline motivatsioonipakett ja tagada ka teenuste pakkumiseks kaasaegsel tasemel muud eeldused. Ainsaks alternatiiviks on viia teenused vastavusse piiratud ressurssidega.

Ühist lahendamist vajavad mitmed ajalooliselt kujunenud kitsaskohad, mis tulenevad kas ajale jalgu jäänud õigusaktidest, pärandiks muutunud IT-süsteemidest või tänase teadmisega ebaõigeks osutunud juhtimisotsustest. Ka need jäävad uue juhi ja ministri lahendada. Arvestades globaalset keskkonnateemade olulisuse kasvu, seisavad keskkonnaameti ees suured väljakutsed. Olen kindel, et tänane meeskond saab selle kõigega suurepäraselt hakkama. Soovin selleks kõigeks siiralt edu ja üksmeelt nii KEA kui ministeeriumi juhtidele.

Tänan teid kõiki südamest, et mul on olnud võimalus olla sellise fantastilise meeskonna liige nii oluliste muudatuste keskel. Aitäh, et olete panustanud kogu hingega tugeva ja kliendile orienteeritud keskkonnameti loomisse. Aitäh, et hoolite meie laste tulevikust ja kaitsete kirglikult meie ühist keskkonda sageli vastandlike huvide keskel. Me oleme teinud väga head tööd, et muutuda riigiasutuseks, mida oleks uhke oma lastele näidata – just sellist riiki me tahtsimegi. Jään kindlasti ka edaspidi keskkonnaameti fänniks.

Praktilisest poolest – minu viimane tööpäev keskkonnaametis on 31. augustil 2021, see tähendab, et paljudega kohtume veel meie suveseminaril. Ministeerium algatab konkursi uue peadirektori leidmiseks lähiajal. Minu info alusel soovib minister kuni uue peadirektori ametisse asumiseni määrata peadirektori ülesannetesse Olav Avarsalu. Toetan Olavit 100 protsenti. Soovin Olavile ja kogu juhtkonnale jõudu ning ühtehoidmist.

Ikka ainult parimat

Riho Kuppart