"Arvestades hetkelist olukorda ja asjaolu, et ebaseaduslikult piiri ületavate välismaalaste arv on sel aastal tõusnud kümneid kordi, on president otsustanud anda sõjaväelastele seadusega määratletud täiendavad õigused ja lasta neil tegutseda koostöös ohvitseridega riigipiirivalveteenistuse ja avaliku julgeolekuteenistusega rändekriisi tõhusaks ohjamiseks," seisis presidendi pressiteenistuse avalduses.

Erivolituste andmise palve laekus presidendile valitsuselt, kirjutab Leedu Delfi. Täpsemalt sooviti, et piiril patrullivatel sõjaväelastel oleks võimalik seal üleüldse seaduslikult viibida ning piiril liikuvaid inimesi vastutusele võtta.

See tähendab, et sõjaväelased saavad peatada ja kontrollida nii sõidukeid, isikuid kui ka pagasit ning vajadusel kasutada selleks erivarustust.

Parlament võttis hiljuti vastu seadusemuudatuste paketi, mis võimaldab anda sõjaväeosadele eriolukorras täiendavaid volitusi, vältimaks tõsist ohtu ühiskonnale.

Tänavu on Valgevenest illegaalselt Leedusse jõudnud üle 4100 migrandi. Voog on märgatavalt vähenenud pärast seda, kui piirivalvuritel lubati ebaseaduslikult üle piiri tikkuvad isikud naaberriiki tagasi lükata. Enneolematu rändevoog on tinginud Leedu riigil hädaolukorra väljakuulutamise. Väed aitavad praegu piirivalvuritel olukorda kontrollida.