Volikogu liikmed ütlevad oma kokkukutsumise avalduses, et lapsed on ühiskonna kõige haavatavam osa, kelle eest seismine ja kaitsmine on meie kõigi kohustus, ning leiavad, et teenistuslik järelevalve ainult lastekaitsetöötaja suhtes jätab kõrvale võimalikud juhtimisprobleemid. Volinikud peavad oluliseks vallavolikogu sekkumise ning uurimiskomisjoni moodustamise, et tagada juhtumi erapooletu uurimine ning selgitada välja kitsaskohad eesmärgiga edaspidi taolised juhtumid ära hoida.

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, et juuli lõpus toimus Türil keset ööd lastekaitsespetsialisti silme all viimaste aastate rängim hooldusvaidluse klaarimine: isa, kelle juurde kohus oli määranud laste elukoha, rabas nutvad põnnid öösel kodu ees ema käest ära. Vahetult enne seda oli sama lastekaitseametnik kaotanud kohtus laste emale. Juhtumit on kajastanud ka Postimees ja Kanal 2.

Vallavolikogu saadetud pressiteates märgitakse, et rahva esindajatena on neil kohustus tagada, et iga laps oleks valla poolt kõige paremini hoitud. „Peame vajalikuks tasakaalustatud uurimist, kuna traumeerivale laste äravõtmisele lisaks on selgunud uusi asjaolusid, mis nõuavad ka vallajuhtide juhtimisotsuste ja osalusega arvestamist,“ märgitakse teates. „Me ei soovi uurida ega anda hinnangut ema või isa käitumisele, küll aga peame reageerima vallavalitsuse tegevusele, see on meie seadusejärgne kohustus.“

Vallavolikogu uurimiskomisjoni ülesandeks on selgitada välja vallavalitsuse tegevus ja seotus 28. juuli öösel aset leidnud laste ära võtmise juhtumiga. Samuti selgitada välja asjaolud seoses Türi vallavalitsuse ettekirjutus-hoiatusega, mille Tallinna halduskohtus tühistas oma otsusega, ning uurida, miks pole kõik ette nähtud lastekaitsetöötajate ametikohad täidetud ning millist mõju on see avaldanud lastekaitse töö läbiviimisele üldiselt.

Komisjon peab esitama oma hinnangu ning ettepanekud vallavolikogule hiljemalt käesoleva aasta 20. septembriks. Uurimise erapooletuse ja tasakaalu tagamiseks kuulub komisjoni viis liiget, igast volikogus esindatud erakonnast üks.