Vladimir Lebedev kuulus omal ajal ENSV Ülemnõukogusse. Ta hääletas 1990. aasta 30. märtsil Eesti omariiklust puudutava deklaratsiooni vastvõtmise vastu.

On teada, et tal olid tihedad sidemed Interrindega, mis koondas Rahvarinde vastukaaluks nõukogudemeelsed elanikud Eesti aladel. Interrinde mahitusel leidis aset ka 1990. aasta maikuu riigipöördekatse, mil iseseisvusevastased isikud proovisid Toompeal riigikorda muuta.

Lebedev sündis aastal 1952 Kalinini oblastis. Tema isa oli sõjaväelane.
Lebedev lõpetas aastal 1969 Tartu 4. Keskkooli, misjärel asus 1969–1974 õppima Tartu Riikliku Ülikooli matemaatikateaduskonda. Perioodil 1974–1976 oli ta ajateenistuses Nõukogude armees; aastal 1979 lõpetas (töö kõrvalt) Läti Riikliku Ülikooli matemaatika- ja füüsikateaduskonna.

Ta töötas aastatel 1976–1980 programmeerijana, aastatel 1981–1982 tootmiskoondise Talleks informatsiooni- ja arvutuskeskuse ülemana, 1982–1984 Tallinna Linna Rahvakontrolli Komitee inspektorina, 1984–1989 Tallinna Linna Statistikavalitsuse juhatajana, 1989–1990 Juhtimissüsteemide Projekteerimise ja Konstrueerimise Eribüroo Tallinna osakonna ülemana.

Aastatel 1990–1992 oli ta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu saadik.

Uudis on täiendamisel.