Esmaspäevast saab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleriks doktorikraadiga kasvatusteadlane Kristi Vinter-Nemvalts. Tema juhtimisel moodustatakse ministeeriumis uus tööstruktuur: nelja asekantsleri asemel jätkavad tööd kolm ning praegusest 19 osakonnast jääb alles 12.

Kahe asekantsleri roll muutub haridus-ja teadusminister Liina Kersna sõnul oluliselt. Üldhariduse ja noorte valdkonna asekantsler vastutab nüüd suurema osa alaealiste haridusvaldkonna eest. Sinna alla kuulub ka näiteks huviharidus, noorsootöö ja andekate lastega tegelemine. Teise asekantsleri vastutada on täiskasvanute haridus: kutse-ja kõrgharidus, elukestev õpe, innovatsioon ja teadus. Nendele ametikohtadele kuulutatakse välja avalikud konkursid. Kolmas asekantsler tegeleb ka edaspidi haldusküsimustega.

Ministeeriumis plaanitakse kaotada 7 osakonda ja selle arvelt järele jäänud osakondi suurendada. Osakondadesse tulevad konkreetsete valdkondade juhid. „Kui te minu käest küsite, kes vastutab ministeeriumis näiteks kaasava hariduse eest või huvihariduse eest, siis nendele valdkondadele tekivad taha valdkondlikud juhid.“ ütles Kersna valitsuse pressikonverentsil. Ministeeriumis kaotatakse osakonnajuhatajate asetäitjate ja büroojuhatajate positsioonid.