Valitsus plaanib muuta bioloogiliste ohutegurite määrust nii, et töötajad saaksid kõrge nakkusohuga töökohtadel vaktsineerimata töötajatega teisiti käituda, et tagada nende inimeste ohutus, kellega töötaja oma töö iseloomu tõttu peab pidevalt kokku puutuma.

See tähendab, et kui risk nakatuda on kõrgem, peab olema tööandjal ülevaade töötajate vaktsineeritusest. Juhul, kui töötaja pole vaktsineeritud ja ei soovi seda teha, oleks uue määruse järgi tööandjal õigus kasutusele võtta meetmed, näiteks nõuda töötajalt maski kandmist või paigaldada muud tõkestamise meetmed.

Lisaks saaks uue määruse järgi tööandja õiguse viia töötaja üle teisele ametikohale, kus ta ei pea töötajatega nii palju kokku puutuma ja risk on väiksem.

Kui töötaja sellega ei nõustu, siis on töötajal õigus ta vallandada. Kaja Kallas siiski lubas, et kedagi niisama vallandama ei hakata, kuna Eestis on tööjõupuudus ja iga töötaja on kulla hinnaga. Enne vallandamist peab tööandja proovima anda endast kõik, et töötajat hoida. Alles siis, kui töötaja ei nõustu kõigi pakutud lahendustega, on ta võimalik vallandada. Nii on see kusjuures ka praegu kehtivas seadusandluses. Uue määrusega lisanduks sinna lihtsalt nakkusohutuse aspekt.

Kallas tõi välja, et noorte vaktsineerimine on läinud suure hooga käima: ühe doosiga on vaktsineeritud 48,3% 1617-aastaseid noori ning isegi 32,6% 1216-aastastest. Tartumaal on lausa pooled 1216-aastastest saanud ühe vaktsiinidoosi.