Piiskop töötas välisministeeriumis aastatel 19912011, juhtides ajavahemikul 19921999 juriidilist osakonda, konsulaarosakonda ning peakonsulaati Peterburis ning aastatel 20002002 taas konsulaarosakonda.

Samuti toimetas Piiskop nõunikuna suursaatkonnas Lissabonis, olles ka aasta jagu esinduse charge d’affaire, ning välismajandus- ja arengukoostöö osakonnas. Välisministeeriumi teenistuse järgselt asus ta kaitseministeeriumi nõuniku ametikohale ning sellele jätkus tegevus eraettevõtjana.