„Mõningatel andmetel sõitis Sobol Istanbuli,” teatas allikas. „Sobol on kaks korda süüdi mõistetud, aga kumbki otsustest ei näinud ette karistuse kandmist koloonias. Nüüd, kui ta on rikkunud kehtivat piirangut, võib volitatud organ paluda kohtul muuta tema karistus kolooniaks.”

Moskva Preobraženski kohus määras augustis Sobolile karistuseks poolteist aastat liikumisvabaduse piiramist sanitaar-epidemioloogiliste reeglite rikkumise eest sanktsioneerimata meeleavaldusel 23. jaanuaril Moskvas.

Kohtuotsuse järgi ei tohi Sobol väljuda kodust kell 22-6, muuta alalist elukohta ilma sellest teavitamata, külastada massi- või muid üritusi ega sõita vastava riigiorgani loata Moskvast välja.

Lisaks sellele mõistis kohus 15. aprillil Soboli süüdi eluaseme puutumatuse rikkumises vägivalda kasutades, mille eest karistas tingimisi aastapikkuste paranduslike töödega.