Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul puudus komisjonil valitsuse esindajate ärakuulamise järel veendumus, et COVID-19 vastu vaktsineerimisel pingutatakse juhtimistasemel piisavalt, et maksimaalselt ära kasutada kõiki võimalusi inimeste immuniseerimiseks. „Riigieelarve kontrolli erikomisjonil ei ole kindlust, et äsja valminud uus vaktsineerimisplaan oleks praktikas täies mahus realiseeritav. See on ka põhjus, miks komisjon arutab täna taas seda teemat. Täna kaasame me sõltumatuid eksperte ja huvirühmade esindajaid, et kuulda nende ettepanekuid, kuidas vaktsineerimist tõhusamaks muuta ja milliseid uusi võimalusi selleks veel kasutada saaks,“ rääkis Reinsalu.

Erikomisjoni istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, Sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer ning Eesti Koolijuhtide ühenduse, Eesti Perearstide Liidu, Tallinna kiirabi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Circle K Eesti ASi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Tallinna Strateegiakeskuse, ASi Tallink Grupp, SYNLAB Eesti OÜ, Confido Meditsiinikeskuse ja Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu esindajad.