Alates juunikuu lõpust, mil Eesti üle-euroopalises vaktsiinirallis ootamatult tabeli põhja kukkus, on koroonaviiruse-vastane kaitsepookimine lonkamas aina märgatavamalt. Kui juuli alguses kõlas veel Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse suust, et eesmärk sügiseks 70% täisealistest vaktsineerida võib olla veel saavutatav, siis juulikuu lõppu paigutuvad prognoosid nõuavad selle verstapostini jõudmiseks üleinimlikku pingutust.

Kuidas suhestub selline asjade areng Sotsiaalministeeriumi ja COVID-19 vaktsineerimise korralduse töörühma eesmärkidega - seda nii pikaajalises perspektiivis kui ka lühikeste vahestaadiumite raames?

Olukord näib selline, et ei suhestugi. Marek Seeril polegi oma töös tempo seadmisel näiliselt mitte millestki muust lähtuda kui juba aegunud Sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise plaanist perioodile aprill-juuni. Ei ole talle paika pandud detailset töökorraldust tema töölepingus ega ka tema juhitava töörühma käskkirjas. Ametijuhendit Sotsiaalministeeriumi ametnikule riigi jaoks esmatähtsa protsessi läbiviimiseks tehtud pole.

Marek Seeri tööleping näeb välja järgmine:

Vaktsineerimist korraldava töörühma tegemisi reguleerivas käskkirjas on detailse töökorralduse fikseerimise asemel keskendutud pigem asjaolule, et eesmärgid saaks paika pandud võimalikult üldsõnaliselt ja väheambitsioonikalt. Töörühma ülesandeid on seitsme lühikese punkti näol kajastatud samas mahus kui töörühma töökorra reguleerimist, mis kätkeb eneses peamiselt koosolekute pidamise ja kokkukutsumise formaalsusi.

COVID-19 vaktsineerimise korralduse töörühma moodustamise käskkiri näeb välja järgmine:

Oma ametikohustuse täitmisel tundub Seeril ja tema rühmal olevat orientiiriks vaid juba aegunud COVID-19 vaktsineerimise plaan, mille raames seatud eesmärkide puhul on samuti küsitav, kuivõrd hästi oma tööülesannetega toime tuldi.

Näiteks - kui võtta üks eesmärk (saavutada 2021. aasta aprilli lõpuks üle 70-aastaste inimeste hulgas vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise hõlmatus 70%), on olukord veel tänagi, juulikuus, alla lävendi - Sotsiaalministeeriumi teatel on ülee 70-aastaste vaktsineerituse protsendiks 69.

Perioodi aprill-juuni eesmärgid on toodud välja järgmises dokumendis:

Uus dokument on alates 8. juulist ootamas valitsuse heakskiitu.

"Valitsusele 8. juulil esitatud uuendus seab aprillikuisest plaanist pikemaajalisema ja kõrgema eesmärgi - lisaks juba aprillis võetud eesmärgile hõlmata täiskasvanud elanikkond vähemalt 70%liselt, oleme võtnud eesmärgi saavutada üle 60-aastaste inimeste seas vähemalt 80% hõlmatus novembrikuuks," kirjeldas uut plaani paar päeva tagasi, 27. juulil, Maris Jesse.

Täiendavalt rõhutatakse vajadust pöörata eritähelepanu praegu madalama hõlmatusega piirkondadele. Teise uue teemana kirjeldatakse dokumendis ka revaktsineerimise võimalikke stsenaariume, mis on aluseks 2022. aasta vaktsiinivajaduste prognoosimisel ja vaktsineerimise korraldamisel.

"Uuendatud eesmärkide saavutamiseks vajalikud konkreetsed tegevused lepitakse augusti keskpaigaks kokku osapoolte vahel, lähtudes raamdokumendis toodud põhimõtetest. Viimasel nädalal oleme täpsustanud töörühma liikmetega sõnastusi, avaldame dokumendi käesoleval nädalal,“ märkis Jesse.

Marek Seeri ja tema töörühma volitused suurvaktsineerimist korraldada lõppevad tänavu 31. augustil. Teadaolevalt pole töörühma uus juht ega kooslus hetkel veel paigas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid