Koroonaviiruse levikut piiravaid meetmeid tuleks Eesti pinnal rakendada mikrobioloog Andres Meritsa silmis kasvõi homme - seda küll mitte meeletult ranges vormis. Tema arvates võiks võtta eeskuju näiteks Ühendkuningriigist või Rootsist, kus on suve jooksul läbivalt oldud piirangute raamistikus väheke rangemad kui Eestis, kus on ühiskond nautinud sisuliselt pea tavapärast vabadust.