Kas olete koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või ei ole?

Seda on viimasel ajal palju küsitud. Avalikkus teab minu vastust, midagi uut ei ole mul lisada. Tegemist on minu isikuandmetega, mida ma ei soovi jagada.

Aga miks? Kui selgitaksite, siis ehk mõistetaks paremini.

Olen väga tänulik, et seda küsite, olete esimene, kes seda teeb. Ega minu seisukoht ei ole algusest peale kuigi põhimõtteline olnud. Arusaam, et ma ei soovi oma isikuandmeid avalikkusega jagada, on kujunenud kriisi käigus. Selle üks põhjus on, et ma ei ole erialaspetsialist. Ma ei ole viroloog. Ma ei oska lõpuni selgitada, kuidas vaktsiin inimese organismis toimib. Olles avaliku elu tegelane, valitsuse liige, toimib eeldus, et mina peaksin võtma vastutuse ja ütlema inimestele, et vaktsineerimine on õige tegu. Ent mul ei ole selleks pädevust. Ma ei saa iga inimese tervise asjus seda riski võtta.

Vaktsineerimine on vabatahtlik. Tegemist on iga inimese isikliku läbimõeldud otsusega. Seda ei saa teha kampaania raames või sunniviisiselt, vaid ainult tervisest lähtudes. Mina ei ole selle eriala esindaja, olen poliitik. Mul on vaktsiinidest needsamad teadmised, mis suurel osal inimestest. Ka mina langetan selliseid otsuseid isiklikus plaanis. Ja seda ei saa teistele üle kanda. Kõik inimesed peavad saama langetada otsuse oma tervislikust seisundist lähtudes, tutvudes põhjalikult vaktsiinidega ja analüüsides riske.

Kuna te ei soostu ütlema, kas oled vaktsineeritud või vaktsineerimata, on tehtud järeldus, et olete kaitsesüstimata. Valitsuse seisukohti vahendades mõjute ebaveenvalt, sest isiklik eeskuju seda ei toeta. Kuivõrd mõistate vastuolu oma sõnade ja tegude vahel?

Siin ei ole vastuolu. Vaktsineerimine on kindlasti üks väga oluline meede kriiside lahendamisel. Aga mina räägin üksikisiku tasandist, oma isikust.

Aga ei räägi ju. Kui et ütleksite: mul on kaitsesüstimist keelav diagnoos või et perearst ei soovita seda mulle, siis ei oleks isegi mina nii ebaviisakas, et hakata uurima, mida perearst täpselt ütles või mis diagnoosiga on tegu. Te jääte nii pidevalt ise andma jagu lõkkesse, milles ei puudu ka teid süüdistav moment. Milleks?

Peame jääma selle juurde, et üks samm oma terviseandmete avaldamisel toob kaasa teise. Ma ei taha, et keegi langetaks minu isiklike otsuste najal oma terviseotsuseid. Need peavad olema iga inimese enda omad. See, et ma keeldun oma isiklikku terviseotsust jagamast, ei saa teha järeldusi selle kohta, kas ma olen vaktsiinidega üleüldiselt nõus või mitte. Kõik inimesed peavad saama otsustada isiklikust terviseseisundist lähtudes, rahulikult ja ilma survestamata.

Ehk siis: käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi?

Ma ei ole ütelnud, millised on minu teod. Iga inimene peab saama ise otsustada ja neid andmeid ei pea avalikult arutama.

Ühiskonnas on tekkinud arutelu, kas ma hakkame inimesi kuidagi lahterdama; kas me käitume teistmoodi nende inimestega, kelle kohta me ei tea, kas nad on vaktsineeritud. Liigume sinnapoole, et hakkame igal hetkel inimese käest küsima: missugune on sinu tervislik seisund? Oma tervisliku seisundi avaldamine on seadustega reguleeritud. Inimesel on õigus seda avaldada või mitte.

Pakkusin teile enne saadet võimalust teha kiirtest. Te keeldusite väitega, et tegite eile PCR-testi. Teatavasti perearstid sümptomiteta saatekirja eriti meelsasti ei anna. Missuguste näidustustega saatekirja saite? Või tegite tasulise testi?

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid