Rahvusvahelise mereõiguse reeglite kohaselt võivad laevad rahumeelselt territoriaalmerd läbida, kuid Eesti riigipiiri seadusest tulenevalt peavad välisriigi sõjalaevad läbisõidust teavitama Välisministeeriumit vähemalt 48 tundi enne.

Iraani alus Sahand seda eile õhtul ei teinud. Seega andis PPA merevalvekeskus, kes jälgib Eesti merealal liikuvaid laevu, käskluse kurssi muuta ja lahkuda territoriaalvetest. Sahand suundus tagasi majandusvööndisse.

Laeva kogu ülejäänud sõit Eesti majandusvööndis möödus vahejuhtumiteta ning täna kella kaheksa ajal hommikul väljus laev riigi majandusvööndist Venemaa vetesse.

PPA valmisoleku ja reageerimise büroo juhtivpiiriametnik Rene Hartõkainen rääkis, et rahvusvahelise mereõiguse kohaselt on kõikide riikide laevadel õigus rahumeelseks liikumiseks Eesti majandusvööndis.

"PPA ülesanne on tuvastada majandusvööndit ja territoriaalmerd läbivad laevad. Seda teeme kas mereseireradaritega, seirekaameratega, lennusalga õhusõidukitega või laevastiku veesõidukitega. Jälgime ka laevade liikumist Eesti merealal selleks, et ei rikutaks mereõigusest tulenevaid reegleid ja Eesti seadusi ega pandaks toime õigusrikkumisi," selgitas Hartõkainen.

Taani kaitsevägi teatas eile, et kaks Iraani sõjalaeva läbisid Taani väinad ja saabusid Läänemerele. Tõenäoliselt on alused teel Peterburi mereväeparaadile.