Venemaa väitel on Ukraina võimud vastutavad rahumeelse elanikkonna hukkumise, ebaseadusliku vabaduse võtmise ja inimeste julma kohtlemise eest, mis leidis muu hulgas aset Kiievi Iseseisvuse väljakul ja Odessa ametiühingute majas 2014. aastal ning Donbassis terrorismivastase operatsiooni käigus, vahendab Interfax.

Moskva osutab ka sõnavabaduse piiramisele ja teisitimõtlejate tagakiusamisele massiteabevahendite ja internetiplatvormide keelamise ning ajakirjanike, poliitikute ja reakodanike tagakiusamise näol. Lisaks sellele süüdistab Venemaa Ukrainat Krimmi peamise veeallika, Põhja-Krimmi kanali blokeerimises, teatas peaprokuratuur.

Kaebuses puudutatakse ka venekeelse elanikkonna diskrimineerimist, vene keele väljasurumist ühiskondlikust sfäärist, eelkõige kesk- ja kõrgharidusest ning tarbijate teenindamise süsteemist, Vene ettevõtete ja ettevõtjate diskrimineerimist, inimeste hukkumist, tervisekahjustuste tekitamist ja vara hävitamist Ukraina relvajõudude tule tagajärjel Venemaa piiriäärsel territooriumil.

Veel kaebab Venemaa, et Ukraina kaguosa mõnede territooriumide elanikud on ilma jäetud võimalusest osaleda keskvõimuorganite valimistel. Kaebuses on juttu ka rünnakutest Venemaa diplomaatiliste, konsulaar- ja muude esindajate vastu Ukrainas.

Vene Föderatsiooni kaebus sisaldab Ukraina konstitutsioonivastaste võimuvahetuse protsessi ja natsionalistlike jõudude Ukraina võimuorganitesse tõusu täpset kirjeldust, mis oli järgnenud massiliste konventsiooni (Euroopa inimõiguste konventsiooni – toim) ja selle juurde käivate protokollide rikkumiste peamine põhjus,” teatas Venemaa peaprokuratuur.

Venemaa arvates peaks Euroopa inimõiguste kohus kohustama Ukrainat viivitamatult lõpetama sellised karjuvad rikkumised nagu Krimmi veeblokaad ning rahvus- ja keelevähemuste õiguste piiramine.

Samuti nõuab Venemaa, et Ukrainat kohustataks kaotama keeldu venekeelsete tele- ja raadiokanalite edastamisele ning lõpetama ligipääsu piiramist venekeelsetele internetiplatvormidele ja trükiväljaannetele.

Venemaa kuulutab oma kaebuses veel ka seda, et vastutus Malaysia Airlinesi lennu MH17 katastroofi eest Donbassis lasub Ukrainal, sest viimane ei sulgenud õhuruumi lahingutegevuse piirkonna kohal ega uurinud pärast selle tegemata jätmise asjaolusid.