Läti põhiseaduskohus otsustas novembri keskel, et samasooliste paaril on samuti õigus lapsehoolduspuhkusele, mis on ette nähtud vastsündinud emale. Samal ajal tunnistas kohus oma otsuses, et riigi kohus on kaitsta ja toetada kõiki perekondi, sealhulgas samasoolisi. Seadusandjatele on selle otsuse realiseerimiseks antud aega 2022. aasta keskpaigani, vahendab LSM.

Põhiseaduskohtu otsus kutsus esile tormilise vastukaja ühiskonnas. Rahvuslaste Ühenduse algatusel saatsid seimi liikmed selle aasta algul komisjonile ülevaatamiseks põhiseaduse muudatusettepanekud, mille järgi on perekond ainuüksi mehe ja naise liit või veresugulus. Volinik Juris Jansons avaldas arvamust, et termini täpsustamist põhiseaduses vaja ei ole, aga seda võib teha seaduses perekonnaõiguse kohta.

Mõni päev tagasi tegid perekonna mõiste määratlemise ettepaneku keskvalimiskomisjonile Latvijas Vīru Biedrība (LVB), Asociācija Ģimene (Perekonnaliit) ja nende toetajad. Nad leiavad, et küsimus tuleb panna referendumile, teatas LVB juht Andars Ignacs.

„Me ei näe alates talvest edasiliikumist. See on üks argument. Teine on see, et on tähtis, et see algatus tuleb rahva poolt. Põhiargument, miks meie selts algatuse esitas, on see, et nagu täna, nii ka tulevikus on selge, et see on rahva soov,” ütles Ignacs.

Põhiseaduse 110. paragrahvi tahetakse muuta järgmiselt: kui praegu on paragrahvi sõnastus „Riik kaitseb ja toetab abielu – liitu mehe ja naise vahel, perekonda, vanemate ja laste õigusi...”, siis see soovitakse muuta selliseks „Riik kaitseb ja toetab abielu – liitu mehe ja naise vahel – ning perekonda, mille aluseks on abielu, veresugulus või adopteerimine. Riik kaitseb laste õigusi, sealhulgas õigust kasvada perekonnas, mille aluseks on naissoost ema ja meessoost isa. Riik kaitseb vanemate õigust ja vabadust kasvatada last vastavalt oma religioossetele ja filosoofilistele veendumustele”.

Muuta tahetakse ka põhiseaduse 110. paragrahvi teist osa: riik aitab eriti mitte ainult puuetega lapsi ning lapsi, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta või kes on kannatanud vägivalla all, vaid ka paljulapselisi perekondi ja üksikvanemaid.

„Rõhk on lastel, tulevikul. Stabiilse Läti jaoks tugevate väärtustega. See on pikaajaline projekt, see on liikumine. On aeg, et me õpiksime selgitama, populariseerima ja taas ellu äratama veel hiljuti ilmselgeid, seletust mittevajanud asju,” ütles Ignacs.

Kui keskvalimiskomisjon annab 45 päeva jooksul „rohelise tule”, peavad algatajad koguma 10% Läti valimisõiguslike kodanike allkirjad oma algatuse toetuseks. Kui see õnnestub, korraldatakse referendum.