Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud selgitab uurimine.