Ehkki möödasõit lõppes õnnelikult ning vastassuunas autot ega ka rongi ei tulnud, võinuks situatsioonil olla väga kurvad tagajärjed.

Politsei paneb südamele, et liiklejad järgiksid liiklusalaste õigusaktide nõudeid, oleksid liikluses hoolikad ja ettevaatlikud, tagaksid liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ning kahju tekitamist.

Samuti peavad juhid veenduma enne möödasõidu alustamist, et:

• ükski tema järel sõitva sõiduki juht pole alustanud temast möödasõitu
• samal sõidurajal ees sõitva sõiduki juht pole andnud märku vasakpöördeks
• möödasõit ei ohusta ega takista teisi liiklejaid
• sõidurada, millele juht suundub, on piisavas ulatuses vaba
• tal on võimalik tagasi reastuda, ohustamata ja takistamata juhti, kelle sõidukist mööda sõidetakse.