"Delta tüvi on paraku võimust võtnud ja nakkab kergemini kui teised tüved. Tõepoolest võib arvata, et kasv jätkub," sõnab matemaatilise statistika professor Fischer Delfile. "Pole loogilist põhjendust, miks peaks kasv hoopis kahanemiseks pöörduma."