Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul peatati tee rekonstrueerimistööd, sest ehitusega seotud hangete hinnad on lühikese aja jooksul palju tõusnud. Klandorf lisas, et linn on otsustanud keskenduda vältimatute projektide elluviimisele. „Olukorda analüüsides leidsime, et Tiskre tee rekonstrueerimine ei ole praegu ajakriitiline ning sellest vabanevaid vahendeid saab kasutada kiireloomulisemate objektide realiseerimiseks,” ütles Klandorf.

Tiskre tee ehitustööde käigus oli plaanis rajada ligi 900 meetri pikkusel tänavalõigul viie meetri laiune sõidutee ning kolme meetri laiune kergliiklustee, mis on sõiduteest äärekividega eraldatud.

Remonditaval teelõigul jõuti alustada rekonstrueerimistööde ettevalmistustega. Teetööde hulgas raiuti paarkümmend puud.

Ehitustööde leping InfraRoad OÜga peatatakse ja ettevalmistuskulud kompenseeritakse. Olemasolev projekt on võimalik realiseerida viie aasta jooksul.