Täna avaldati fotod Kimist oma isa ja vanaisa mausoleumi külastamas. Tähelepanuväärseks peetakse varem Kimi üheks põhinõunikuks peetud Ri Pyong Choli kujutamist, kes on küll endiselt pildil, ent teda lahutab juhist mitu rida inimesi. Riigi raketi- ja tuumaprogrammis tähtsat rolli mänginud Ri kannab seekord erariideid, mitte sõjaväemundrit, milles teda on varem pildistatud. Sellest koreograafiast järeldatakse, et Ri on oma koha parteipresiidiumis kaotanud.

Mõttekoja CNA analüütik Ken Gause märkis Reutersile, et kõik Kimile sõna otseses mõttes lähedalseisvad tegelased on tsiviilisikud. See viitab tema sõnul armeejuhtide mõjuvõimu vähenemisele. Riigi juhtkonnas toimuvatel kaadrimuudatustele on vihjanud ka Põhja-Korea ametlik meedia. Ehkki relvajõud jäävad Oüha-Koreas endiselt domineerivaks jõuks, paistavad need muutused Gause hinnangul viitavat, et vähemalt praegu huvitavad Kimi rohkem kodused probleemid kui tuumarelvade täristamine.
Tänasel mausoleumiskäigul ümbritsesid Kimi mustad ülikonnad, mitte sõjaväemundrid

Juuni lõpus noomis Kim avalikult kõrgeid ametnikke pandeemia tõkestamisel tehtud vigade eest, täpsustamata, millised need vead olid. “See on põhjustanud suure kriisi riigi julgeoleku ja rahva ohutuse tagamisel ning sellel on rängad tagajärjed,” lisas Kim. Toona teataski riigimeedia, et partei kutsus tagasi ühe poliitbüroo presiidiumi liikme, kelle nime ei nimetatud. Presiidium koosneb Kimist ja veel neljast liikmest. Nüüd paistab, et tagasikutsutud liige oli Ri, kelle asemik pole selgunud.

USA analüütik Rachel Minyoung Lee sõnul on siiski raske hinnata, mida muutused Ri jaoks isiklikult ja Põhja-Korea tuumaprogrammi jaoks tähendavad. Võimalik on ka see, et Ri ennistatakse kunagi uuesti vanale kohale.