Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlustulemused näitavad, et EKRE viimane tõusulaine algas aprillis. Samal ajal Reformierakonna toetus langes, ülejäänud erakondade toetusprotsendid oluliselt ei muutunud.

Viimastel Norstati andmetel on Reformierakonna toetus 28,2 protsenti, EKRE on toetuselt teine erakond 22,4 protsendiga. See on EKRE jaoks rekordiliselt kõrge toetus.

EKRE toetus tõusis sel ajal nii meeste kui naiste seas ning kõigis vanusegruppides, aga eriti selgelt nooremate seas. EKRE tõusu põhjuseks on esmajoones toetuse kasv eestlaste seas, mitte-eestlaste seas on toetuse kasv tagasihoidlik. Küsitlustulemustest ei paista, et tõele vastaksid spekulatsioonid EKRE kasvavast edust venekeelsetes piirkondades.

EKRE toetus on kasvanud esmajoone keskhariduse ja kõrgharidusega inimeste seas.

Reformierakonna toetus on samal ajal langenud nii meeste kui naiste ning esmajoones eakamate valijate seas. Toetuse langus eestlaste seas on suurem kui langus mitte-eestlaste seas. Reformierakonna toetus on püsinud kõrge kõrgharitute seas, aga langenud madalama haridustasemega inimeste seas.