Sillalt jõkke hüppamine seab ohtu hüppaja tervise ja elu ning ohustab ka silla alt läbi sõitvaid inimesi. „Tänavu kuumade ilmadega käib Pirita jõel väga tihe liiklus - sõidetakse paatide, kanuude, SUP-laudadega ning hüppaja ei pruugi silla alt lähenejat märgata ja õnnetus ongi käes,” ütles Liinat. Samuti on ohtlik jõepõhi – seal on kive, vooluga kaasa kandunud puunotte või olmeprahti.