Missuguse strateegiaga läheneb Eesti praegu Leedus tekkinud olukorrale, kuivõrd võime eeldada, et varsti on nad ka siin?

Kui räägime pagulastest, siis nemad on vastava staatusega. Leedus on siiski illegaalsed piiriületajad, kellega viiakse läbi menetlus ja alles siis saab ta pagulase staatuse. Kui ta taotleb varjupaika ja koduriigis on ta elu ja tervis ohus, siis tuleb inimest aidata.