"Eestis kehtiv presidendivalimise kord ei ole demokraatlik. Sisuliselt ei ole tegemist mitte presidendivalimisega, vaid presidendimääramise ehk parteide tagatubade kokkuleppega, mille tulemus vormistatakse näilise hääletuse kaudu," seisab partei avalduses. "Sel teel ametisse saanud isik ei ole poliitiliselt sõltumatu ning rahval ei teki tema vastu usaldust. Just kehtiv valimisprotseduur on põhjuseks, miks kaks viimast Eesti presidenti ei ole kandnud välja riigipea rolli rahva ühendaja ning moraalse autoriteedina."

Lisatakse, et demokraatia simuleerimine solvab kodanike eneseväärikust ning on märk sellest, kui vähe riik riigivõimu kandjat – oma maa rahvast – usaldab. "Rahva mitteusaldamine viib vältimatult kodanike võõrandumiseni poliitikast ja riigist." Leitakse, et presidendimääramine tuleb lõpetada ja põhiseadusesse tuleb teha muudatus, millega antakse rahvale õigus valida endale ise riigipea.

EKRE kinnitas oma kandidaadiks Henn Põlluaasa. "Minu presidendiks valimise korral kavatse esimese asjana esitada riigikogule eelnõu presidendi otsevalimiste sisseviimiseks," lubas ta parteikaaslastele.

Ta lisas, et president valitakse rahva poolt enam kui pooltes Euroopa Liidu riikides ning ka meie naabrite juures Soomes ja Leedus. "Puuduvad argumendid, miks see ei võiks samamoodi olla Eestis.