EKRE auesimehe Rüütli kõne loeti ette tänasel EKRE kongressil. "Juba 20 aastat tagasi tõstatasid sotsiaalteadlased nn "teise Eesti" probleemi. Aeg on kinnitanud selle probleemi olemasolu järjest süveneva Eesti ühiskonda lõhestava tulemiga," arvas Rüütel. "Tegemist ei ole mitte ainult ühiskonna varalise kihistumisega, vaid kogu ühiskonnaelu haaravate probleemidega alates regionaal- ja sotsiaalpoliitikast, haridussüsteemist, riigikaitsest, eestluse säilimisest jne."

Rüütli sõnutsi saab ja peab ühiskonna erinevaid pooli ühendav maailmavaade toetuma sellele poliitilisele kogemusele, mis on kogunenud pärast Teist maailmasõda.

"Ma usun, et meie väikeriigis on selle uue maailmavaatelise kontseptsiooni sõnastamisele kõige lähemal just meie erakond. Seni ei ole tekkinud üldrahvalikku arutelu "kahe Eesti" probleemi ümber. On selge, et me vajame siin kõigepealt probleemide kaardistamist koos põhjaliku tõsiteadusliku analüüsiga. Me vajame senisest palju suuremat konsensust erinevate poliitiliste parteide ja ühiskondlike organisatsioonide vahel. Alles siis oleme suutelised sõnastama pikaajalise arengukava liikumisel ühtse Eesti suunas," märkis Rüütel.

"Suureks väljakutseks tulevasele Eesti presidendile saab olema silla ehitamine "kahe Eesti" protsessi edasiarengu peatamiseks. Ma arvan, et Henn Põlluaas on selleks väljakutseks valmis,“ tõdes Rüütel.